HomeDescriere IACM

Instituția Publică "Incubatorul de Afaceri Cimișlia"

Instituția Publică Incubatorul de afaceri din Cimișlia (IACM) este o organizație necomercială, fondată de către Consiliul raional Cimișlia, în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale” finanțat de UE şi implementat de Organizaţia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM. Incubatorul a fost deschis oficial pe 23 aprilie 2015. Edificiul IACM deține 22 de birouri de dimensiuni diferite (08 m2 – 111m2) pentru activitate antreprenorială de producere și prestări servicii, plus o sală de conferință dotată și bine amenajată pentru desfășurarea seminarelor, meselor rotunde și activităților de instruire.

Generarea noilor întreprinderi mici durabile şi de succes

Conceptul şi principiile de operare a IACM se bazează pe susţinerea dezvoltării întreprinderilor inovatoare aflate la început de activitate. Afacerile incubate sunt găzduite într-un incubator pe o perioadă determinată de timp.

Acordarea suportului în faza de inițiere a afacerii

Firmele beneficiază de birouri dotate şi utilate, suport consultativ şi servicii de consultanţă, precum şi de susţinere financiară în termeni de plăţi limitate pentru utilităţi, internet, chirie, împrumuturi financiare fără dobîndă etc.

Facilitarea accesului la informații și consultanță

În afară de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, IAL organizează instruiri, cursuri de pregătire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri sau în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanţare şi facilitează participarea la activităţi de creare a reţelelor funcţionale.

Dezvoltarea abilităților și culturii antreprenoriale a IMM-urilor

Suportul continuu pe toată durata incubării garantează căpătarea calităților vitale ale unui antreprenor de succes. Rezidenții IACM beneficiază de sfaturi practice, fiind ghidați de experiența specialiștilor în domeniu. Astfel, IACM permite educarea spiritului de conducător și cizelarea calităților existente

Crearea de noi locuri de muncă și reducerea ratei șomajului

IACM oferă posibilitatea oamenilor și întreprinderilor din regiune să-și realizeze întregul lor potențial fapt ce contribuie la creșterea productivității și competitivității economiei din regiune.

Interacțiunea cu instituțiile similare din alte state

IACM asigură crearea legăturilor cu organizaţiile comerciale şi necomerciale internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării sectorului IMM-urilor inclusiv în scopul obţinerii asistenţei tehnice şi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului dat.